Archiv 20092009 december 14

A munkáltató által megszabott munkarendnek megfelelően 2009 utolsó munkanapja 2009 december 18. A következő év legelső munkanapja 2010 január 4.

Minden Kedves Látogatónak Kellemes Ünnepeket Kívánunk!


2009 december 8

Folynak a fenntartási munkák a Kömlődi vízfolyáson


2009 december 7

A befejeződtek a Hidegkúti éren a depóniarendezési munkálatok.

2009 november 24

Folyik a kaszálás a Vértesszőlősi vízfolyáson.

2009 november 16

Folynak a fenntartási munkálatok a Börcsházi árkon.

2009 november 4

A mai napon ülésezett a Társulat Intéző Bizottsága. Az ülésen áttekintették a Társulat pénzügyi helyzetét, valamint megvizsgálták egyes Tagok észrevételeit.


2009 november 3

Megkezdődött Bakonyszombathelyen a Nyéki ér kaszálása.2009 november 3

A Komáromi Vízitársulat szervezésében, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal adott otthont Neszmély, Szilvavölgyi öblözet problematikáját tárgyaló megbeszélésen. Az összejövetel célja a vízgyűjtő komplex problémájának áttekintése, az érintett felek véleményeinek összefoglalása.


2009 október 27

Mai napon lezajlott a Komárom-Esztergom megyei Vízitársulatok és az MGSzH évi rendszeres őszi szemléje. Az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Vízitársulatok képviselői számba vették a Társulatokat érintő problémákat, helyszíni szemlén tekintették meg a Társulati kezelésű vízgazdálkodási művek egy részét.


2009 október 21

Folynak a fenntartási munkák Kocson, a Libárdi árkon.


2009 október 16

Befejeződtek a Svandaberki patak fenntartási munkái Oroszlányban.


2009 október 8

Folynak a kaszálási munkák a Kocs-Mocsai vízfolyáson.

2009 szeptember 23

Tájékoztatásul, hogy szeptember 30-ig még várják a véleményeket a tervezők a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kézirataihoz. A beérkező észrevételek még feldolgozásra kerülnek és figyelembe vehetőek a tervek véglegesítése során. Kérjük, mielőbb töltsék fel észrevételeiket a www.vizeink.hu „Véleményezze! Fórum”menüpontjában az országos, a négy részvízgyűjtő vagy a 42 tervezési alegység terv kéziratához!


2009 szeptember 22

A mai napon megalakult a Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Komárom-Esztergom megyei Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottsága. E Bizottság hivatott a Víz Keretirányelv által kitűzött célok eléréshez szükséges vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítése során azokat véleményezni, javaslatot tenni, közvetíteni a térség társadalmi elvárásait. A Bizottság hagyja jóvá az illetékességi területéhez tartozó intézkedési programokat.
A Bizottság működésének részletei a www.edukovizig.hu oldalon a Területi Vízgazdálkodási Tanács menüpont alatt érhetőek el.
A Víz Keretirányelvel kapcsolatos összes dokumentáció pedig a www.vizeink.hu oldalon található. A Bizottság tagja, többek között a Komáromi Vízitársulat is s így a működési területen a társulat tagjai azon keresztül, közvetve is megfogalmazhatják a Víz Keretirányelvel kapcsolatos felvetéseiket.


2009 szeptember 17

Folynak a fenntartási munkák Tárkány térségében és Kömlődi vízfolyáson.


2009 szeptember 14

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szakállamtitkára, megállapította 2010 évre a közcélú érdekeltségi hozzájárulást és továbbította a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok felé.
2009 szeptember 12

A mai napon, Komáromi Vízitársulat alapszabályának megfelelően, az illetékes adóhatóság útján – követelésének adók módjára történő beszedés (behajtása) végett intézkedik.
A határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az ingatlan fekvése szerinti illetékes APEH Igazgatóság, vagy a jegyző – az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint – hajtja be.


2009 szeptember 11

Folynak a fenntartási munkák Környén a Mihályi patakon.
2009 szeptember 10

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felhívta a önkormányzatok és a társulatok figyelmét ár- és belvízvédelmi művek felülvizsgálatára. Amennyiben a vizitársulat jelenlétére igény van, úgy kérjük az önkormányzatokat, valamilyen formában azt jelezzék felénk.

Őszi felülvizsgálat /.pdf fájl 117K/


2009 szeptember 8

Növényzetirtási munkák folynak Tárkány, Kisbér térségében.
2009 szeptember 7

Rekonstrukciós munkák folynak a Szent László patakon.

2009 augusztus 18

Folynak a fenntartási munkák a Szent György patakon.
2009 augusztus 4

Az aratás előrehaladtával a közcélú vízfolyások mentén egyre több munkaterület szabadul fel, így folyik a gép mederfenntartás Kocs térségi vízfolyásokon.


2009 augusztus 3

Az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének határideje július 31-én lejárt. A következő hetekben, levélben értesítjük a hátralékkal rendelkező Tagokat tartozásukról. Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy folyó év július 1-ével emelkedett az ÁFA. Az ezt követő befizetéseket 25%-os adó terheli.


2009 július 21

Folynak a fenntartási munkák Bana, Bábolna térségében.
2009 július 16

Bakonyszombathelyen a Békási éren folynak a növényzetirtási munkák


2009 július 14

Fenntartási munkákat végzünk Komáromban, a Nagyherkályi vízfolyáson.


2009 július 9

A hét elején lehullott rendkívüli csapadék helyi vízkárokat okozott Neszmély térségében. Kérem a Tisztelt Érdekelteket, amennyiben közcélú vízfolyáson, vagy az által okozott károkat érzékelnek, úgy azokat jelezzék felénk.


2009 július 1

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy az EU Víz Keretirányelv kitűzött céljainak megvalósításáért szükségesnek tartott intézkedéseket rögzítő Vízgyűjtő gazdálkodási tervezés a követező szakaszába érkezett. Ennek keretein belül a társadalom véleményét kérik az Által-ér és Concó, Bakonyér területeken tervezett intézkedésekről.
Az érintettek az alábbi meghívókra történő jelentkezéssel vehetnek részt a fórumokon, aholis 1-1 alegység vizeit érintő problémákkal és a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban várják a hozzászólásokat a tervező szakemberek. Részletek a www.vizeink.hu oldalon olvashatók.

Által-ér_meghívó /.pdf fájl 227K/

Concó Bakony ér meghivo /.pdf fájl 230K/


2009 június 23

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy 2009. július 1-től változik az ÁFA mértéke, így az ettől a naptól megfizetett érdekeltségi hozzájárulást 20% helyett 25% ÁFA terheli.


2009 június 18

Folyik a Székes-patak belterületi szakaszának kaszálása.

2009 június 17

A Komáromi Vízitársulat alapszabályának megfelelően a mai napon megtartotta évi rendes ülését a Társulat Intéző Bizottsága. Az ülés során többek között áttekintették a Társulat gazdálkodását, valamint a Küldöttgyűlés által megszabott tervek alakulását.


2009 június 12

A mai napon a az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnöksége, és a Komáromi Vízitársulat közös bejárás során tekintette át a kapcsolódó művek vonatkozásában felmerülő közös problémákat, feladatokat.


2009 június 8

Folyik a Nagytagyosi vízfolyás belterületi szakaszának kaszálása.

2009 május 29

A mai nappal értesítést kaptak a Társulat azon tagjai akik az érdekeltségi hozzájárulást határidőre nem fizették meg.


2009 május 21

Kaszálási munkát végzünk Nagyigmánd település belterületi szakaszán található Társulati kezelésű medreken.

2009 április 30

A mai nappal megkezdődtek a növényzetirtási munkálatok a Baji vízfolyáson.

2009 március 25

Befejeződött a Dad-Kömlődi határok mellett húzódó depónia rendezése.

2009 március 19

Befejeződött a Naszály-Grébicsi vízfolyás felső szakaszának kotrása.
2009 március 06

A hirtelen hóolvadás és csapadékos időjárás következtében árhullám vonul le a vízfolyásokon. Ezúton kérjük az érintetteket, hogy amennyiben tapasztaltak közcélú műveken, vagy azok által okozott vízkárokat, úgy azokat felénk írásban jelezni szíveskedjenek.2009 március 05

A mai napon lezajlott a Komáromi Vízitársulat évi rendes küldöttgyűlése. A határozatok a Küldöttgyűlés, munkaterv menüpont alatt érhetők el.


2009 február 23

A mai napon a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban megbeszélés folyt a Vízitársulat képviselői és a megyei falugazdászok között. A Társulat működésének ismertetése után a falugazdászok felvetették a legégetőbb vízgazdálkodási kérdéseket, melyekkel a gazdálkodásuk során találkoztak.


2009 február 20

Az alapszabálynak megfelelően a 2009. évi rendes közgyűlést a társulat Intézőbizottsága 2009 március 5-ére hívja össze. A meghívó itt /.pdf fájl 249k/ megtekinthető. Azok a tagok akik, tekintettel az alapszabály rendelkezésére, meghívót nem kaptak és részt kívánnak venni a gyűlésen, a férőhelyek miatt szándékukat valamilyen formában jelezzék számunkra.


2009 február 13

Február 20-ával megkezdődik az érdekeltségi hozzájárulás kivetése. A társulat tagjai az alábbi levelet kapják: érdekeltségi kivetés /.pdf fájl 165k/
Az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos részletes információk az azonos című menüpont alatt találhatóak.


2009 január 20

Befejeződtek a Szentgyörgy patak fenntartási munkái.


2009 január 6

Folynak a fenntartási munkák Tárkány térségében.