Érdekeltségi hozzájárulás


A Komáromi Vízitársulat az 1995.LVII sz. törvény, valamint a 160/1995.XII.26 sz. Kormányrendelet alapján végzi a működési területén a helyi közcélú vízgazdálkodási feladatokat. A hivatkozott jogszabályok szerint a társulat tagjai azok az ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant más jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik a Társulat érdekeltségi területén gazdálkodnak.

A tagok a Társulat közfeladat-ellátási költségeihez érdekeltségük arányában kötelesek hozzájárulni ( 1995 évi LVII. törvény IX fejezet, 34§. 4.5. bek.)

Az érdekeltségi hozzájárulás a társultat működésének legfőbb forrása. Az éves rendszerességgel megtartott küldöttgyűlésen meghatározott feladatok, valamint a társulat működési költségeinek fedezete. Biztosítja a helyi vízkárelhárítás, megelőzés költségeit.

A hozzájárulás mértékékéről a küldöttgyűlés dönt, a tervezett közcélú munkák ismeretében. A befizetés rendjéről az Alapszabály határoz, mely szerint a 10000 Ft alatti befizetés határideje egységesen folyó év március 31, 10000 Ft felett, két részletben március 31 és július 31.

Az érdekeltségi viszony igazolására szolgálhat bérleti szerződés, adásvételi szerződés, tulajdonjog bejegyzés másolata, melyet, vagy az alábbi formanyomtatványt /.doc fájl 73k/ a Tatai Kirendeltségre postázva kollégánk módosítja a kivetést.

A befizetés elmulasztásának jogkövetkezményét a fenti Kormányrendelet l3§. 3. bek. valamint a 11§. 2. bek. tartalmazza. Amely egyértelműen kimondja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás be nem fizetése köztartozásnak minősül.

Érdekeltségi hozzájárulással, annak ki, illetve befizetésével, területhasználattal kapcsolatos kérdéseire a társulat Tatai Kirendeltségén kaphat válasz. Telefonon munkanapokon 730 és 1430 között, valamint személyesen Tata Fazekas u 11 sz alatt előzetes telefonos egyeztetés után.

Tájékoztató tagok részére /.pdf fájl 174k/
Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére /.pdf fájl 137k/