Gazdálkodás


A társulat a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből látja el a közcélú feladatait.
A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. A hozzájárulás mértékét a taggyűlés állapítja meg. A taggyűlés az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a hozzájárulás mértékét mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti. A hozzájárulást - ha az alapszabály kivételt nem tesz - a tagok pénzben kötelesek teljesíteni. Az érdekeltségi hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás ellenértéke.

Az érdekeltségi hozzájárulás összegét és annak befizetési időpontját a társulat műszaki- és költségtervének meghatározásakor úgy kell megállapítani, hogy az - a társulat részére nyújtott különböző támogatásokat figyelembe véve - fedezze a működési és a jegyzett tőkébe tartozó vizek és vízilétesítmények működtetésének költségeit, így
- a társulat közcélú feladatainak ellátásához szükséges, de legalább elégséges fenntartási- és a tagok igénye szerinti beruházási költségeket, a hitelek visszatérítendő támogatások-, kamatok visszafizetéséhez szükséges összegeket,
- a társulat működési kiadásait,
- rendkívüli feladatokra, kárelhárításra tartalékolható összeget.

2008 évi beszámoló /.pdf fájl 825k/